ประกาศผลการสอบ
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือก ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องเรียนพิเศษ (Gifted , MEP)
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ 13 หลัก