ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนสายปัญญารังสิต
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 11 ธันวาคม 2560  
2 11 สิงหาคม 2557  ชดเชยวันแม่
3 11 สิงหาคม 2557  ชดเชยวันแม่
4 14 กุมภาพันธ์ 2557  วันมาฆบูชา
5 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
6 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
7 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
9 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.