ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนสายปัญญารังสิต
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆคำค้น:


ห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต

          ห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 ปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ อาคาร4 ชั้น 2 ของโรงเรียน มีขนาด 4 ห้องเรียน หรือมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 324 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านไว้บริการ 175 ที่นั่ง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจอสัมผัสให้บริการ 10 เครื่อง มีระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ ระบบเครือข่ายแบบ Wirelessให้บริการ และ ที่มีทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เพื่อบริการผู้อ่าน ได้แก่ ตำราและหนังสือทั่วไป, หนังสืออ้างอิง, เอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาล, วารสาร, นิตยสาร,จุลสาร, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

         ห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการรวบ รวมหนังสือและสื่อความรู้อื่นๆ ตามรายวิชา แนะนำสั่งสอนการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แนะนำให้รู้จักหนังสือที่ควรอ่าน ให้รู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ให้รู้จักรักและถนอมหนังสือ และเคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือซึ่งเป็นสมบัติของทุก คนร่วมกัน ร่วมมือกับครูอาจารย์ในการจัดชั่วโมงใช้ห้องสมุด จัดหนังสือและสื่อการสอนอื่นๆ ตามรายวิชาให้แก่ ครูอาจารย์

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
สิ่งประดิษฐ์ของโลก
สุดใจ พรหมเกิด
การแกะสลักผักเครื่องจิ้ม / ณภัทร ท..
ณภัทร ทองแย้ม
ธรรมะพารวย / ว.วชิรเมธี
ว. วชิรเมธี
นิทานเสริมปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต /..
ทวีป อภิสิทธิ์
ทฤษฎีดนตรี
ศาสตราจารย์ ดร..
รวมเรื่องเอกละคร ร.๖ (ฉบับเล่า)
ทัศนา ทัศนมิตร
คู่มือพ่อแม่ที่ดี : Good Parenling..
สมชาย สำราญเวช..
ข้อสอบการแข่งขัน พระพุทธศาสนาเพชรย..
บุคคลสำคัญของโลก ชุดที่1 ลุดวิก ฟา..
ซูคีเปอร์หัวใจพิทักษ์สัตว์จิ๋ว
สุรินทร์ มัจฉ..

วัสดุฯแนะนำ
ข่าวการศึกษา- อ่านอีบุ๊คบนแท็บเล็ต Android
- อ่านอีบุ๊คบน iPad- อ่านอีบุ๊คบนมือถือสมาร์ทโฟนebooks.in.th -แหล่งดาวน์โหลดอีบุ๊คใหญ่สุดในไทย- -ความแตกต่างในการผลิตการขายหนังสือกับอีบุ๊ค-ผลตอบแทนจากการขายหนังสือและอีบุ๊ค-วิธีการขายอีบุ๊คผ่านอินเตอร์เน็ตแบบต่างๆ-โปรแกรมที่ต้องเรียนรู้สำหรับการผลิตอีบุ๊คขาย-การผลิตอีบุ๊คแบบ PDF เพื่อจำหน่าย-การสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนขายอีบุ๊ค-การสร้างภาพที่จะนำไปทำอีบุ๊คด้วย Flipalbum-การสร้างอีบุ๊คด้วยFlipAlbum
 
 


 Copyright 2018. All Rights Reserved.