ประกาศผลการสอบ
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ห้องเรียนพิเศษ Gifted , MEP
กรุณากรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม ตรวจผลการสอบ
กรอกเฉพาะตัวเลข<Back